അടിമാലി ഗവണ്‍മെന്റ് സ്‌കൂള്‍ പുരസ്‌കാര നിറവില്‍

Share this News with your friends

മുറ്റത്തൊരു ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനമൊരുക്കി അടിമാലി ഗവണ്‍മെന്റ് സ്‌കൂള്‍ പുരസ്‌കാര നിറവില്‍ എത്തി. ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനത്തിന് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ രണ്ടാംസ്ഥാനവും ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനവുമാണ് അടിമാലി ഗവണ്‍മെന്റ് സ്‌കൂള്‍ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *