അണക്കെട്ടുകള്‍ ജലസമൃദ്ധമായി.

Share this News with your friends

കനത്ത മഴയില്‍ അണക്കെട്ടുകള്‍ ജലസമൃദ്ധമായി. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 1985 നുശേഷം
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.കനത്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് ഇന്നലെ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 2371.28 അടിയായാണ് ഉയര്‍ന്നത്.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *