അടിമാലി താലൂക്കാശുപത്രിയിലെ ഫാര്‍മസിയില്‍ നിന്നും കൂടിയ വിലയുടെ മരുന്നുകള്‍ ലഭിക്കുന്നില്ല

Share this News with your friends

അടിമാലി താലൂക്കാശുപത്രിയിലെ ഫാര്‍മസിയില്‍ നിന്നും ആശുപത്രിയോട് ചേര്‍ന്ന നീതി മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും കൂടിയ വിലയുടെ മരുന്നുകള്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി.ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട രോഗികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കൂടിയ വിലയുടെ മരുന്നുകള്‍ സ്ഥിരമായി സ്വകാര്യ മരുന്നുകടകളില്‍ നിന്നുമാണ് വാങ്ങുന്നത്.താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ ഇത്തരം മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ നടപടി വേണമെന്നാണ് രോഗികളുടെ ആവശ്യം.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *