വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Share this News with your friends

വനിതകള്‍ ഗൃഹനാഥരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായത്തിന്് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു, ബിപിഎല്‍ വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട വിവാഹമോചിതരായ ഭര്‍ത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയവര്‍, ഭര്‍ത്താവിന് നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതമേറ്റ്/പക്ഷാഘാതം കാരണം ജോലി ചെയ്യുവാനും കുടുംബം പുലര്‍ത്തുവാനും കഴിയാത്തവിധം കിടപ്പിലായ കുടുംബങ്ങളിലെ വനിതകള്‍, അവിവാഹിതരായ അമ്മമാര്‍, എ ആര്‍ ടി (ആന്റി റെട്രോവൈറല്‍ തെറാപി) ചികിത്സയിലുള്ള എച്ച്‌ഐവി ബാധിതര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കാണ് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ പരമാവധി രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ധനസഹായത്തിന് അര്‍ഹത. വിധവകള്‍ക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതല്ല. അപേക്ഷയും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും അടുത്തുള്ള അങ്കണവാടികളിലും ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസിലും ലഭ്യമാകും. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി നവംബര്‍ 20.  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബ്ലോക്ക് ശിശുവികസന പദ്ധതി  ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *