ഒരു കൂട്ടം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും റൈഡര്‍മ്മാരും അടിമാലിയില്‍ എത്തി

Share this News with your friends

വ്യത്യസ്ഥ നിറത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും റൈഡര്‍മ്മാരും അടിമാലിയില്‍ എത്തി. കോട്ടയം ക്ലാസിക് സ്‌കൂട്ടേഴ്‌സ് ക്ലബിന്റെ വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ക്ലബിലെ അംഗങ്ങള്‍ മൂന്നാര്‍ സൂര്യനെല്ലിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ അടിമാലിയില്‍ സമയം ചിലവഴിച്ചത്.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *