പീച്ചാട് പ്ലാമല സിറ്റിക്കു സമീപം ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ പേരില്‍ ഏലം കൃഷി നശിപ്പിച്ചു

Share this News with your friends

പീച്ചാട് പ്ലാമല സിറ്റിക്കു സമീപം വനംവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വീണ്ടും ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ പേരില്‍ ഏലം കൃഷി നശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്തെ കര്‍ഷകരും ജനപ്രതിനിധികളും പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി. വനംവകുപ്പ് അന്യായമായി ഏലം ചെടികള്‍ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കര്‍ഷകരുടെ ആക്ഷേപം. അതേസമയം മലയാറ്റൂര്‍ റിസര്‍വ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ളിടത്താണ് തങ്ങള്‍ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ നടപടികള്‍ നടത്തിയതെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ വാദം.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *