സൂക്ഷിക്കുക, വാട്സാപ്പ് വഴിയും പെറ്റി വരും; ജനുവരിയിൽ മാത്രം 2164 കേസുകൾ

വാട്സാപ്പ് വഴി ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളുടെയും വീഡിയോയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനുവരിയിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 2164 പെറ്റി കേസുകൾ. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ട്രാഫിക് പോലീസാണ് ഇത്രയധികം ഗതാഗതനിയമലംഘന കേസുകളെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ട്രാഫിക്

Read more