സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; പവന് 28,960 രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 28,960 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 3620രൂപയാണ് വില. ആഗോള വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനോടൊപ്പം ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതും ആഭ്യന്തരവിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ

Read more

‘വീണ്ടും മിന്നിത്തിളങ്ങി സ്വര്‍ണം’, പൊന്നിന്‍റെ വില റെക്കോര്‍ഡ് ഉയരത്തില്‍

സ്വര്‍ണവില സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡില്‍. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും പവന് 280 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് ഉയര്‍ന്നത്. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 3,210 രൂപയും പവന് 25,680 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വിലയാണ് ഇന്ന്

Read more

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല ; പവന് 24,320 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 24,320 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 3,040 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ്

Read more

കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉയര്‍ന്നത്. പവന് 80 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 2,975 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണവില. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 23,800

Read more

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവില കൂടി

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉയര്‍ന്നത്. പവന് 80 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 2,955 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണവില. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 23,640 രൂപയാണ്

Read more

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു; പവന് 23760

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. പവന് 23760 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2970 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മുന്ന് ദിവസമായി 23880 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്.

Read more

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; പവന് 23880 രൂപ

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 23880 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2990 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. മുന്ന് ദിവസമായി 23880 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

Read more

സ്വര്‍ണ വില കൂടി

സ്വര്‍ണ വില ഇന്ന് കൂടി. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ വില വര്‍ധനയുണ്ടാകുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ 320 രൂപയുടെ വര്‍ധന പവന്‍റെ വിലയിലുണ്ടായി. 23,880

Read more

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

സ്വര്‍ണം വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 23680 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2960 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

Read more

സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിച്ചു; പവന് 23680 രൂപ

സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിച്ചു. പവന് 23680 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2960 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി സ്വര്‍ണ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു. പവന് 23,480 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,935 രൂപയിലുമാണ്

Read more